TeamcoachingLopen jullie als praktijk, maatschap vast?

Hebben jullie geregeld gedoe/ruzie? Kunnen jullie elkaar niet meer vinden? 

Heb je (belangrijke) beslissingen te nemen, kom je hier samen niet uit en heb je een neutrale buitenstaander nodig die meekijkt in jullie proces?Teams bestaan uit individuen. Dat zelfde geldt voor groepen mensen. En toch is er een groot verschil..., als het goed is tenminste. Een team is een groep individuen met een gemeenschappelijk doel, met gemeenschappelijke waarden en normen, met een gemeenschappelijke historie en met een gemeenschappelijke werkwijze. Een team is in zekere zin dus een gemeenschap. Het is een vorm van samenleven, alleen dan op het werk. Het is samenwerken áán het gemeenschappelijke doel.


En binnen het samenwerken kan er van alles gebeuren. Je kunt samen tot grote hoogte reiken. Dat merk je als je met je team 'in de flow' raakt. Én je kan elkaar - onbedoeld of bedoeld - tegenwerken. Je kan ook nog langs elkaar heen werken. In de laatste twee gevallen is er vaak in het contact (sociaal) wat aan de hand. Meestal speelt dit onbewust. Je krijgt je de vinger er niet achter wat er nou precies speelt.


Vertrouwen is fundamenteel om een team goed te laten functioneren. Een tweede belangrijke vaardigheid is het omgaan met gedoe, spanningen en wrijving. Kan het team het daar met elkaar over hebben, of niet (helemaal)? Is ook dat in orde én er is een voldoende mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid aanwezig, dan komen de "resultaten" vanzelf. Echter, vaak organiseren en sturen we op resultaten zónder op de onderliggende fundamenten te letten. Dat is bouwen op drijfzand. Het is alleen lastig om het drijfzand te zien. Je voelt het (misschien) wel, maar je ziet het niet (direct)...en als het lang genoeg duurt, openbaart het zich natuurlijk ook. De kunst is om het voor te zijn. Ondersteuning is daarbij vaak zinvol én heel regelmatig gewoon nodig.


Als teamcoach werk ik vanuit holistisch oogpunt. Iedereen verbonden/onderdeel aan het team is onderdeel van het geheel (het team, de maatschap) en wordt dus als zodanig meegenomen in de coaching. 


Locatie: in overleg

Duur: afhankelijk van jullie hulpvraag

Kosten: worden in overleg berekend n.a.v. jullie hulpvraag