Supervisie

Voor verloskundigenHet doel van supervisie is om helderheid en nieuwe inzichten op te doen over je handelen, je gedachten, gedragingen, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden in contact met je omgeving. Je word je dan BEWUST van jezelf. Zodra je je bewust bent van jezelf kun je bestaande (voor jou) ongezonde patronen doorbreken, doordat je bewust gaat kiezen voor wat gezond/nodig is voor jou. Supervisie is een dynamische, actieve methode om hier helderheid en inzicht in te vergaren. Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw persoonlijke inbreng. Je brengt dus jouw eigen thema’s, leerpunten en casuïstiek in om aan de hand daarvan te leren.


Supervisie is een persoonlijk leer/ontwikkelingstraject wat je alleen en samen kunt volgen. Ik geloof in de waarde van een vaste groep tijdens supervisie. Naast je eigen inbreng is er namelijk ruimte om te oefenen en te experimenteren met je groepgenoten. Hiermee leer je van je eigen én van andermans proces. Echter; ben je op zoek naar supervisie, waarin je 1-op-1 werkt, dan ben je hier ook op het juiste adres. 


In mijn rol als supervisor luister- en observeer ik terwijl jij over jezelf inbrengt. Dit geeft me de gelegenheid om je aan te geven wat ik je zie doen, je hoor zeggen e.d..Ook moedig ik je aan jezelf te observeren, te luisteren, waar te nemen, zodat je zelf leert zien wat er in het moment in jou speelt en/of wat je nodig hebt.

Ik gebruik hierin mijn ervaring als verloskundige, coach en therapeut én ik werk onder meer vanuit de principes van de Gestalttherapie. (zie welkom; Emilie Wouters) (zie therapie)


Locatie: in mijn praktijk (Teteringen). Eventueel in overleg op een andere door jou aangegeven locatie.

Duur van een sessie: 60 min.

Kosten: 100 euro (zakelijk) (excl. evententuele reiskosten- en reistijd vergoeding indien op een andere locatie)


Vergoeding door werkgevers of uitkerende instellingen
In veel gevallen blijkt dat werkgevers of uitkerende instellingen bereid zijn kosten voor opleiding of therapie te vergoeden. Dit doen zij in het kader van preventie of verkorting van ziekteverzuim of in het kader van professionalisering. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers te beschermen tegen werkstress en hebben daar doorgaans ook een budget voor.