Privacy


Jouw Privacy

Als Gestalt-Art-therapeut leg ik een dossier aan, dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO ( Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ). (Facultatief: Indien je minderjarig bent worden ook de algemene gegevens van je ouders in het dossier opgenomen. )


Ik ga zorgvuldig om met jouw dossier waarin je persoonlijke- en begeleidingsgegevens staan. Ik werk met een papieren dossier dat in een aparte, goed afgesloten, kast bewaard wordt. Onbevoegden hebben geen toegang tot deze gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit je dossier kunnen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
– Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).


Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Derden mogen je gegevens alleen inzien voor administratieve doeleinden en zijn geheimhouding verplicht.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen. Je dossier blijft zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Indien je eerder dan deze termijn wil dat het dossier vernietigd wordt kun je dit verzoek schriftelijk bij mij indienen.


Privacy op de nota
Op de nota die je ontvangt staan de volgende gegevens: je naam, adres, en woonplaats. Verder staat er een korte omschrijving van de therapie, b.v. Gestalttherapie en de prestatiecode, bijv. intake, persoonlijke sessie etc., data en de kosten van het consult.
Als er nog vragen zijn over hoe jouw privacy beschermd is, dan kun je altijd contact met me opnemen.